Święto św. Józefa Rzemieślnika

O św. Józefie wiemy niewiele. Zawsze starał się swoją osobą nie przysłaniać tego co najistotniejsze. Jednak to co pewnym jest dla nas to jego całkowite zawierzenie Bogu, oddanie się na służbę jako opiekun dla Chrystusa i Maryi. Dziś Kościół czci go (po raz drugi z resztą już w tym roku, pierwszy raz 19 marca, jako oblubieńca NMP) jako rzemieślnika.Kościół katolicki ukazuje nam dziś św. Józefa jako szczególny wzór takich cnót, jak pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie i tym podobne.