Wspomnienie Świętego Bonawentury

Wspominany dzisiaj święty był wielkim teologiem i filozofem. Był biskupem – kardynałem Albano. Świętość życia sprawiła, że papież Sykstus IV wyniósł go na ołtarze w 1482, czyli ponad 200 lat po śmierci. A zmarł w ciekawy sposób, bo na soborze w Lyonie, którego sam był organizatorem. 100 lat po kanonizacji papież Sykstus V ustanowił go doktorem Kościoła porównując go ze świętym Tomaszem do dwóch kandelabrów oświecających światłem swej mądrości cały Kościół.