Kurs animatora – jesień 2017

Zapisy na kurs odbywają się tylko i wyłącznie za pomocą specjalnego formularza  na stronie Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. Formularz zapisów będzie dostępny na stronie dmak.info od 1 września 2017 do czasu zapełnienia miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

 

 

Ofiara za kurs animatora zostaje niezmienna od kilku lat i wynosi 220 zł. (w tym: dwa dni wykładowe z kawą, herbatą i ciastem oraz obiadami oraz noclegi i pełne wyżywienie w domu pielgrzyma podczas rekolekcji). Dodatkowo dla chętnych możliwość uszycia alby, pasów, zamówienia zdjęcia i krzyża).

 

 

 

 

 

Część południowa diecezji (Rybnik i okolice):

 

 

21 października i 4 listopada od 9.30 do 16.30 – sobotnie spotkania wykładowe i warsztatowe w Chwałowicach. Spotkania te będą miały miejsce w Domu Rekolekcyjnym przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach (ul. Działkowców 1, 44-206 Rybnik 6 Chwałowice).

 

 

17 – 18 -19 listopada br. – Rekolekcje dla kandydatów na animatorów. Trzydniowe Rekolekcje odbędą się w Katowicach – Bogucicach (Dom Pielgrzyma przy parafii św. Szczepana, Sanktuarium MB Boguckiej, ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice).

 

 

 

Część północna diecezji (Katowice i okolice):

 

 

30 września i 14 października od 9.30 do 16.30 – spotkania wykładowe i warsztatowe.

 

 

27 – 28 – 29 października br. – rekolekcje dla kandydatów na animatorów. Spotkania wykładowe i rekolekcje odbędą się w Katowicach Bogucicach (Dom Pielgrzyma przy parafii św. Szczepana, Sanktuarium MB Boguckiej, ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice).

 

 

 

Wszystkie spotkania kursu są obowiązkowe! Jeśli nie pasuje jeden z terminów należy szukać miejsca w kursie jesiennym.

 

 

 

Ustanowienie kandydatów do rocznej próby oraz nowych animatorów Archidiecezji odbędzie się najprawdopodobniej w sobotę 25 listopada br. o godz. 11.00 w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach. (Informacji należy szukać na stronie www.dmak.info).