Spotkanie dekanalnych duszpasterzy ministrantów

Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów zapraszamy na spotkanie organizacyjne do parafii MB Piekarskiej (ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice) w sobotę 30 września 2017 r. o godz. 11.30.

 

 

Na spotkaniu pragniemy poruszyć kwestie związane z dekanalnymi dniami skupienia, kursami dla animatorów liturgicznych i ceremoniarzy oraz wychowawców i kierowników kolonijnych. Ponadto zostaną podane informacje związane z rozgrywkami diecezjalnymi oraz konkursami organizowanymi przez Duszpasterstwo Ministrantów.

 

W parafiach, gdzie nastąpiła zmiana dekanalnego Duszpasterza Ministrantów, prosimy Księdza Dziekana o wyznaczenie przedstawiciela ze swojego dekanatu.