Weryfikacja kandydatów na animatorów kursu jesień 2016 – 2017

Kandydatów na animatorów, z kursu jesień 2016 (część południowa i północna) – po rocznym okresie próby – zapraszamy na weryfikację 7 października 2017 r. o godz. 11.00 do Parafii MB Piekarskiej (ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice).

Na egzamin kandydaci zobowiązani są dostarczyć:

 
– uzupełnioną roczną kartę formacyjną (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obowiązkowy jest udział w formacji diecezjalnej – np. rekolekcje wakacyjne lub wielkopostne).
– pozytywną opinię od ks. Proboszcza lub opiekuna z parafii
    – zdjęcie legitymacyjne

Na egzamin obowiązuje materiał ze strony Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej www.dmak.info z działów: Liturgia, Twoje ABC. Należy powtórzyć także treści z wykładów. Na egzamin kandydaci przywożą ze sobą długopis.

mutex/ocfipreoqyfb/mutex