Zapisy na Kurs Ceremoniarza

Serdecznie zapraszamy na Kurs Ceremoniarza archidiecezji katowickiej. Będzie się składał zarówno z teorii jak i z praktyki. Kurs będzie odbywał się w soboty (mniej więcej raz na kwartał) w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.

 

Uzupełnieniem teorii, będą asysty w katedrze lub innych miejscach diecezji. Szczególną praktykę, ale i pogłębienie duchowości zaplanowano na czas rekolekcji wakacyjnych, połączonych z ćwiczeniami praktycznymi, w II połowie sierpnia 2018 r. Kurs zakończy się uroczystym błogosławieństwem przez ks. Arcybiskupa i włączeniem do grona ceremoniarzy Archidiecezji Katowickiej.

 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby być ceremoniarzem?

 

Kandydat na ceremoniarza powinien:

 

– sumiennie wypełniać swoje obowiązki w parafii, służąc przy ołtarzu minimum 3 lata,

 

– mieć ukończony kurs lektora w swoim dekanacie lub podczas rekolekcji wakacyjnych

 

– przed rozpoczęciem kursu uczestniczyć w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów lub Ruch Światło – Życie

 

– być po III klasie gimnazjum i po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania

 

– mieć odpowiedni poziom intelektualny pozwalający na opanowanie wiadomości

 

– w odpowiednim czasie przedstawić zgodę z parafii na pełnienie tej posługi.

 

Ceremoniarzem, może zostać ministrant, który potrafi pracować i posługiwać we wspólnocie, cieszy się autorytetem w grupie. Powinien być obdarzony charyzmatem kierowania większym zespołem ludzi, pełnić rolę swoistego lidera. Powinien znać przepisy liturgiczne i nieustannie się dokształcać. Z racji wykonywanej funkcji powinien wysoko cenić życie chrześcijańskie, wiarę, moralność i wierność wobec Magisterium Kościoła. Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

 

 

Jakie zadania ma ceremoniarz?

 

W Caeremoniale Episcoporum czytamy o dwóch głównych zadaniach ceremoniarza: najpierw ma przygotować liturgię, a następnie pokierować jej przebiegiem.
Kurs ma na celu przygotować lektorów do właściwego wypełnienia tych zadań. Dlatego będzie stawiany nacisk na przygotowanie liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej), umiejętne kierowanie ceremoniami liturgicznymi w parafii oraz w przewodzeniu grupom ministranckim posługującym przy ołtarzu. Program kursu będzie zawierał zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory, szaty itp.), zasady poprawnego wykonywania poszczególnych funkcji liturgicznych, zgodnie z OWMR. Zostaną także dokładnie omówione ceremonie Triduum Paschalnego.

 

Każda sesja będzie kończyła się zadaniem do samodzielnego przepracowania, a rozpoczynała sprawdzeniem opanowanych zagadnień.

 
Terminy i zgłoszenia

 

Zgłoszenia na kurs ceremoniarza będą trwały od 1 do ostatniego października br. lub do wyczerpania miejsc za pomocą formularza na stronie Duszpasterstwa Ministrantów www.dmak.info

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 grudnia o 10.00 w parafii MB Piekarskiej w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia. Na pierwszym spotkaniu zostaną podane pozostałe terminy i miejsca spotkań..