Rozgrywki diecezjalne

Czas szybko płynie i już prawie mamy połowę października. Przypominamy zatem, że jesienią trzeba rozegrać mecze na etapie dekanalnym, tak by do 31 grudnia wszystkie zwycięskie drużyny zostały zgłoszone do udziału w rozgrywkach diecezjalnych.

 

 

W wielu dekanatach rozgrywki już zostały rozegrane lub w najbliższych dniach odbędą się turnieje. Przypominamy zatem najważniejsze informacje

 

 

ETAPY ROZGRYWEK

 

Turniej ministrantów w piłce nożnej składa się z trzech etapów rozgrywek. Odbywają się one najpierw w dekanatach, a potem na szczeblu archidiecezjalnym i ogólnopolskim. Etap dekanalny (organizatorem jest Dekanalny Duszpasterz Ministrantów wraz z animatorami z dekanatu) należy rozegrać do końca roku 2017. Etap diecezjalny, w którym biorą udział ministranci reprezentujący parafie, które wywalczyły awans w rozgrywkach dekanalnych, odbywa się w pierwszym kwartale 2018 roku. Wyniki tego etapu najpóźniej do 15 marca 2018 roku należy przekazać Diecezjalnemu Duszpasterzowi Ministrantów. Etap ogólnopolski odbywa się w dniach 1-2 maja 2018 roku.

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

– na każdym etapie turnieju ministrant musi posiadać przy sobie aktualny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość i jest zobowiązany do okazania Organizatorowi aktualnej legitymacji szkolnej.

– opiekunowie drużyn zobowiązani są do przedstawienia w formie pisemnej zaświadczenia podpisanego przez księdza opiekuna oraz księdza proboszcza, że wszyscy zawodnicy są czynnymi ministrantami w parafii. Drużyna, która zgłosi zawodników nie będących w czynnej służbie liturgicznej swojej parafii, zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek. Podczas całego dnia trwania rozgrywek konieczna jest obecność osoby dorosłej odpowiedzialnej za grupę. Przy zgłaszaniu drużyny w biurze Turnieju osoba ta jest zobowiązana do podpisania oświadczenia o pełnej odpowiedzialności za swoich podopiecznych. Opiekun jest zobowiązany, aby posiadać zgody od Rodziców ministrantów na udział w turnieju.

– każdy zawodnik uczestniczący w poszczególnych etapach rozgrywek jest zobowiązany do zaznajomienia się z regulaminem oraz musi bezwzględnie się do niego zastosować. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Drużyny są zobowiązane do ubezpieczenia się we własnym zakresie. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Parafia ponosi odpowiedzialność finansową za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, ministrantów i lektorów lub osób towarzyszących. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione w szatni w miejscu rozgrywek.

– turniej odbywa się w trzech kategoriach wiekowych. Przyjmując nazewnictwo i zasady wiekowe z Mistrzostw Polski mamy następujące kategorie: Ministrant (roczniki 2005 – 2008), Lektor Młodszy (2002 – 2004), Lektor Starszy (1998 – 2001).

– zgłoszenia do etapu diecezjalnego w poszczególnych kategoriach są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017 roku na adres e-mailowy ministranci@spoko.pl Zgłoszeń dokonują Księża Opiekunowie lub Kapitanowie zwycięskich drużyn. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o powtórzenie zgłoszenia. Aby dokonać ważnego zgłoszenia należy podać: miejscowość i wezwanie parafii z której pochodzi zwycięska drużyna, kategorię wiekową, imię i nazwisko księdza opiekuna i  telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko kapitana drużyny oraz e-mail i telefon. Aby zgłoszenie do etapu diecezjalnego zostało przyjęte Dekanalny Duszpasterz Ministrantów lub po uzgodnieniu opiekun zwycięskiej drużyny powinien do końca 2017 roku dokonać wpłaty wpisowego na organizacje rozgrywek w archidiecezji.

– w rozgrywkach biorą udział tylko i wyłącznie ministranci czynni w służbie liturgicznej przy ołtarzu.

 

A TERAZ TROCHĘ HISTORII

 

Przypomnijmy, że sześć drużyn piłkarskich ministrantów z naszej archidiecezji uczestniczyło w XII Mistrzostwach Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC. W mistrzostwach wzięło udział 155 drużyn z 33 diecezji w Polsce. W każdej z trzech kategorii wiekowych zgłosiło się około 50 drużyn. Na rozgrywki pojechali nasi diecezjalni mistrzowie ze szkoły podstawowej – ministranci z parafii Św. Barbary w Bykowinie oraz wicemistrzowie – ministranci z parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie. W kategorii lektorów młodszych (ministranci z gimnazjum) reprezentowała nas drużyna z parafii Bożego Narodzenia w Halembie i drużyna z parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, którzy w rozgrywkach diecezjalnych zwyciężyli zajmując pierwsze i drugie miejsce. W najstarszej kategorii wiekowej udział wzięły dwie najlepsze drużyny wyłonione podczas rozgrywek archidiecezjalnych: ministranci z parafii św. Wojciecha w Mikołowie i ministranci z parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie. Szczególne gratulacje jeszcze raz przekazujemy ministrantom z parafii św. Barbary w Bykowinie i ministrantom z parafii św. Wojciecha w Mikołowie. Drużyny te zajęły w swoich kategoriach wiekowych 9 miejsce w Polsce.

 

Ks. Piotr Kędzior