Konkurs Biblijny

Po raz kolejny ministranci naszej archidiecezji zostali zaproszeni do Konkursu Biblijnego. W tym roku obowiązującym materiałem będzie Księga Rodzaju wraz ze wstępem i przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V). Konkurs adresowany jest do ministrantów i lektorów, którzy aktualnie należą do Liturgicznej Służby Ołtarza, a ich wiek nie przekracza 26 lat.

 

 

XXV OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY
DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

 

 

Do udziału w Konkursie zaproszeni są:

 

   – uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych: (I) szkoła podstawowa
i gimnazjum; (II) szkoła ponadgimnazjalna i starsi,

 

   – drużyny liczące od 3 do 5 osób

 

Każda parafia (a w finale diecezja) może być reprezentowana maksymalnie przez jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Uczestnik indywidualny nie może być członkiem drużyny.

 

 

Konkurs biblijny rozgrywany jest w dwóch etapach:

 

Zgłoszenia osób indywidualnych i drużyn należy zgłosić do Diecezjalnego Opiekuna ministrantów do ostatniego stycznia 2018 r.

 

 

Eliminacje diecezjalne odbędą się dnia 10 marca 2018 r. w parafii MB Piekarskiej na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach, gdzie zostaną wyłonieni indywidualni zwycięzcy oraz drużyna diecezjalna. Laureaci etapu diecezjalnego wezmą udział w finale ogólnopolskim w Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 18-19 maja 2018 r.

 

 

Ponadto na finał ogólnopolski – wyjątkowo z racji jubileuszu – zaproszeni są wszyscy, którzy uczestniczyli w minionych latach przynajmniej w jednej edycji Konkursu, a których wiek przekracza dzisiaj 26 lat (jest to zaproszenie także dla księży, którzy kiedyś brali udział w konkursie jako ministranci). Będzie również dla nich przygotowany konkurs podczas finału ogólnopolskiego. Osoby te nie podlegają eliminacjom diecezjalnym – zapraszamy wszystkich!

 

Ogólnopolski Konkurs Biblijny jak co roku przygotowuje Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl

 

Warto wspomnieć, że główną nagrodą edycji jubileuszowej dla obu zwycięzców indywidualnych oraz zwycięskiej drużyny będzie pielgrzymka do Ziemi Świętej!

 

Serdecznie zapraszamy Was do udziału! Więcej informacji oraz regulamin wkrótce na stronie DMAK-u