Konspekty do pracy z ministrantami

Staraniem Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej i Księgarni św. Jacka ukazała się książka: „A myśmy poznali i uwierzyli”. Są to materiały formacyjne do pracy z ministrantami starszymi, oparte o treść Katechizmu Kościoła Katolickiego. To owoc pracy ks. Piotra Lewandowskiego,  który przygotowywał konspekty na rekolekcje ministranckie w latach 2011-2014.  Serdecznie zachęcamy ministrantów do nabywania tej cennej publikacji do pracy zarówno podczas cotygodniowych  zbiórek ministranckich jak i wyjazdów czy rekolekcji.

 

 

Książkę można nabyć tutaj: http://ksj.pl/a-mysmy-poznali-i-uwierzyli.html

 

 

 

A tak o książce wypowiadają się księża, którzy już korzystali z w/w materiałów:

 

 

 

Chcieć przekazać komuś własne doświadczenie Boga, to nic innego jak podjąć się próby mówienia o czymś, co jest niezwykle osobiste, a jednocześnie domagające się świadectwa. Tym szczególniejsze staje się to zadanie, gdy w grę wchodzi kształtowania młodego pokolenia. Opierając się na DEKALOGU, zanurzeni w MODLITWIE, korzystający z SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH stawiamy czoła zadaniu głoszenia WYZNAWNEJ WIARY. Materiały, które dziś trzymasz w swoich rękach to nie teoretyczne dywagacje na tematy „około religijne”, ale sprawdzona propozycja konkretnej formacji. Nie chodzi bynajmniej o sztywne trzymanie się zaproponowanych schematów, ale o udostępnienie Duchowi Świętemu miejsca na działanie w sercu głoszącego oraz odbiorców. Życzę wielu Bożych przeżyć i odkryć tym, którzy będą korzystali z materiałów zamieszczonych w tej publikacji.

 

Ks. Paweł Czyrnik

 

 

Materiały okazały się dużą pomocą w prowadzeniu rekolekcji. Dla animatorów zostały przygotowane ciekawe konspekty, które w przystępny sposób poruszały tematykę siedmiu sakramentów. Dla uczestników były one pomocą w owocnym przeżywaniu czasu wzrastania w wierze i przyswajaniu wiedzy religijnej.

 

Ks. Paweł Gajda