Wyjazd za konspekt!

Serdecznie zapraszamy Ministrantów do udziału w konkursie: „Wyjazd za konspekt”. Wystarczy napisać dwa porządne konspekty zbiórek z podanych tematów, a można otrzymać główną nagrodę w postaci wyjazdu do Paryża i Disneylandu w wakacje 2018 roku! Warto? Na pewno! Prezentujemy poniżej regulamin konkursu.

 

 

Regulamin konkursu: „Wyjazd za konspekt”

 

 

Cel:

 

 

Celem konkursu „Wyjazd za konspekt” jest opracowanie pomocy formacyjnych dla prowadzących zbiórki ministranckie w postaci dwóch konspektów (jeden dla grupy młodszej, drugi dla grupy starszej). Tematy do opracowania zostały zaczerpnięte z programu formacyjnego: „Służyć tym darem, jaki każdy otrzymał” i są dodane jako załącznik do regulaminu.

 

 

Organizator

 

 

Konkurs przeprowadza Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, zwane dalej Organizatorem. Diecezjalny Duszpasterz Ministrantów Archidiecezji Katowickiej powołuje jury sprawdzające i oceniające nadsyłane prace. Diecezjalny Duszpasterz Ministrantów archidiecezji katowickiej jest jedyną osobą rozstrzygającą wszelkie kwestie sporne związane z przeprowadzeniem i trwaniem konkursu i jego decyzja jest ostateczna.

 

 

Uczestnicy

 

 

Uczestnikami konkursu mogą być ministranci czynnie służący przy ołtarzu, którzy akceptują niniejszy regulamin.

 

 

Uczestnik konkursu wybiera dwa tematy z zaproponowanych przez organizatorów zagadnień. Należy polubić fanpage ministrantów archidiecezji katowickiej, ponieważ tam będą aktualizowane tematy do opracowania w odpowiedniej wiadomości.

 

 

Uczestnik Informuje e-mailem Organizatora konkursu o wyborze tematów konspektów, pisząc na adres: cezariusz.wala@archidiecezjakatowicka.pl (Tematy opracowywane przez uczestników będą sukcesywnie usuwane z listy tematów dostępnych).

 

 

Opracowane dwa konspekty wysyła pocztą tradycyjną, wraz z krótkim podpisanym własnoręcznie oświadczeniem – jak poniżej – na adres: Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, Ks. Cezariusz Wala, Parafia Matki Bożej Piekarskiej, ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice.

 

 

(Treść oświadczenia: Oświadczam, że jestem ministrantem w parafii….. w …… Akceptuję regulamin konkursu: „Wyjazd za konspekt” i swoim podpisem potwierdzam, że pracę wykonałem samodzielnie. Wyrażam zgodę na publikację pracy w jakiejkolwiek formie przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej i przekazuję prawa autorskie na rzecz organizatora konkursu).

 

 

Dla pewności otrzymania prac przez komisję i ułatwienia ich ewentualnych publikacji, uczestnik konkursu przesyła pracę także w formie elektronicznej na adres: cezariusz.wala@archidiecezjakatowicka.pl (w formie elektronicznej nie potrzebne jest oświadczenie). Załączniki do pracy powinny zostać przesłane w formacie pdf, jpg. mp3, mp4, a teksty konspektów w wordzie. W przesyłce pocztowej możemy je dołączyć na płycie CD lub DVD.

 

 

Opracowywane konspekty

 

 

Praca musi być samodzielna, oryginalna i dostosowana do wieku uczestników spotkań. Ważna jest jakość formy literackiej i spójna kompozycja oparta o Pismo Święte, dokumenty kościelne, rzetelną wiedzę dotyczącą danego zagadnienia. Każdy konspekt powinien dotyczyć wybranego tematu i zawierać różnorodne metody dydaktyczne. Nowe treści powinny być podane w przystępny i ciekawy sposób np. poprzez opowiadanie, rozwiązywaną wspólnie krzyżówkę, rebus, komiks, uzupełnianki itp. Konspekt powinien zawierać pytania pomocnicze i sprawdzające itp. Czas na przeprowadzenie konspektu z grupą wynosi około 45 minut. Konspekt musi być pracą, która nie była wcześniej publikowana ani nagradzana.

 

 

Nagrody

 

I miejsce

 

Darmowy wyjazd do Paryża i Disneylandu

 

II miejsce

 

Możliwość wyjazdu do Paryża i Disneylandu za dopłatą 100 zł

 

III miejsce

 

Możliwość wyjazdu do Paryża i Disneylandu za dopłatą 200 zł

 

 

Organizator konkursu przewiduje dodatkowe nagrody w postaci książek, słodyczy, pomocy i pamiątek ministranckich. Może także dodać dodatkowe nagrody lub miejsca. Nagrody – poza wyjazdem do Paryża – zostaną wręczone podczas powakacyjnej pielgrzymki do katedry Chrystusa Króla w czwartek 30 sierpnia 2018 r.

 

 

Wyjazd do Paryża rozpoczyna się w poniedziałek 20 sierpnia 2018 r., trwa tydzień i i obejmuje zwiedzanie m.in. takich miejsc jak: katedra Notre Dame, Bazylika Sacre Coeur, Wieża Eiffla, rejs statkiem po Sekwanie, Pola Elizejske, Łuk Triumfalny, cmentarz Pere La Chaise m.in. z grobem Chopina. Ponadto wizyta w 3 Parkach rozrywki: Park Disneyland, Park Walt Disney Studios, Park: Asterixa i Obeliksa. Szczegóły związane z wyjazdem zostaną podane zwycięzcom po ogłoszeniu wyników. W razie dostępności miejsc możliwość dokupienia miejsca dla innego ministranta. Nagrody nie mogą zostać zamienione na gotówkę. W razie niemożliwości skorzystania z wyjazdu przez zwycięzcę nagroda przepada (nie można jej odstąpić innej osobie).

Harmonogram konkursu

 

 

Konkurs rozpoczyna się w Boże Narodzenie 25 grudnia 2017 r. (poniedziałek)

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń i konspektów upływa 27 kwietnia 2018 r. (piątek)

 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 maja 2018 r, (czwartek) za pomocą strony internetowej Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej.

 

 

Wyjazd zwycięzców do Paryża 20 sierpnia 2018. Osobiste odebranie nagród przez pozostałych zwycięzców 30 sierpnia 2018 r. podczas pielgrzymki powakacyjnej ministrantów do katedry Chrystusa Króla w Katowicach (Uczestnicy z innych diecezji mogą je otrzymać pocztą).

 

Tematy konspektów do opracowywania