Spotkanie dekanalnych duszpasterzy ministrantów

Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów zapraszamy na spotkanie organizacyjne w niedzielę 18 lutego 2018 r. o godz. 18.00 do parafii MB Piekarskiej (ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice).

Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z rekolekcjami wakacyjnymi, dekanalnymi dniami skupienia, kursami dla animatorów liturgicznych oraz wychowawców i kierowników kolonijnych. Zostaną również przekazane pytania do VII Olimpiady Liturgicznej (etap parafialny i dekanalny) oraz podane informacje związane z rozgrywkami archidiecezjalnymi.