Olimpiada Liturgiczna

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi olimpiady liturgicznej, które znajdziecie w rozwinięciu newsa.

 

 

 

I etap – parafialny

 

Etap parafialny zostaje przeprowadzony w parafii. Opiekun ministrantów w parafii otrzymuje pytania od dekanalnego duszpasterza ministrantów i też niezwłocznie zgłasza do niego zwycięzców ze swojej parafii.

 

 

II etap – dekanalny

 

Termin Olimpiady Liturgicznej na poziomie dekanatu wyznacza dekanalny opiekun ministrantów. Zwycięzców ze swojego dekanatu zgłasza do diecezjalnego duszpasterstwa ministrantów najpóźniej do poniedziałku 30 kwietnia br. na adres: ministranci@spoko.pl

 

 

III etap – diecezjalny

 

Olimpiada na poziomie diecezji odbędzie się w WŚSD w Katowicach  w sobotę 9 czerwca 2018 r. o godz. 11.00.

 

Informacje organizacyjne

 

Z każdego etapu zostaje wyłonionych trzech zwycięzców, po jednym z każdego poziomu.

 

I – młodsi – ministranci klas szkoły podstawowej od II do VI

II – starsi – ministranci klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum

III – najstarsi – ministranci szkół ponadgimnazjalnych

Te trzy osoby biorą udział w kolejnym etapie konkursu. Wszelkie kwestie sporne rozwiązuje diecezjalny opiekun ministrantów.

 

Nagrody w każdej  kategorii wiekowej:

 

I miejsce – Tygodniowy wyjazd do Paryża i Disneylandu 20 sierpnia 2018

II miejsce – pokrycie kosztów udziału w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej (możliwość wyboru turnusu) oraz bon o wartości 100 zł. do wykorzystania w Księgarni św. Jacka w Katowicach w dniu etapu diecezjalnego.

III miejsce – pokrycie 50% kosztów udziału w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej oraz bon o wartości 50 zł. do wykorzystania w Księgarni św. Jacka w Katowicach w dniu etapu diecezjalnego.
 

Pytania konkursowe zostały zaczerpnięte z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego i wskazań Episkopatu Polski: http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=201 oraz stronie dmak.info dział: Liturgia. Autorem pytań jest animator i ceremoniarz naszej diecezji Adam Jagielski.
 

Serdecznie zapraszamy ministrantów do udziału!