Kurs wychowawcy lub kierownika kolonii i obozów

Duszpasterstwo Ministrantów zaprasza na kurs wychowawcy kolonii i obozów. Kurs ten umożliwia uzyskanie uprawnień niezbędnych przy prowadzeniu rekolekcji wakacyjnych, kolonii, zimowisk, obozów stacjonarnych, wędrownych, harcerskich, półkolonii, biwaków lub dłuższych wyjazdów parafialnych w charakterze wychowawców.

 

 

Skierowany jest szczególnie do Kandydatów i Animatorów Ministranckich. Kurs na wychowawcę kolonii i obozów będzie organizowany w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 17. Zapisy do 15 marca 2018 r. telefonicznie: 694510519, (32)2038102 lub na adres poczty elektronicznej: centrum.edukator@gmail.com koszt od uczestnika – 130,00 zł.  Terminy zajęć: 24 marca, 7 kwietnia i 21 kwietnia w godzinach od 9.00 do 16.30.

 

 

Kurs na kierownika kolonii i obozów odbędzie się w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach w dniu 5 maja 2018 r. od 9.00 do 16.30 .  Kurs adresowany jest do księży, katechetów, nauczycieli  i diakonów posiadających doświadczenie w pracy opiekuńczo – wychowawczej.  Zapisy do 15 kwietnia 2018 r. telefonicznie: 694510519, (32)2038102 lub na adres poczty elektronicznej: centrum.edukator@gmail.com  Koszt od uczestnika – 110,00 zł.