Pomoce na Triduum Paschalne

Przeżywamy Triduum Paschalne, na naszej stronie znajdziecie wiele artykułów związanych z tym czasem. Warto przed Ceremoniami uświadomić sobie co danego dnia będzie się działo. Wszystkim ministrantom życzymy owocnego przeżywania tego świętego czasu.  Zachęcamy także do korzystania z wszelkich pomocy, które znajdziecie w zakładkach na naszej stronie.