Zapraszamy animatorów do pomocy w rekolekcjach wakacyjnych.

Animatorów, którzy chcą posługiwać na rekolekcjach wakacyjnych zapraszamy do zgłaszania swojej gotowości do pełnienia tej posługi na adres: rekolekcje.dmak@gmail.com

Zgłaszając swoją gotowość podajemy: Imię i nazwisko, wiek, oraz jak długo jesteśmy ministrantami i animatorami. Ponadto napiszmy o swoich umiejętnościach i zdolnościach np. umiejętność prowadzenia spotkań w grupach, szkoły liturgii, szkoły śpiewu, modlitw porannych i wieczornych, pogodnych wieczorów itp. Podajmy także interesujące nas miejsce i turnus.

 

Pomimo tego, że co roku dodajemy nowe turnusy, często się zdarza, że księża prowadzący organizują swoje kadry. Może się zdarzyć, że w wybranym czasie nie będzie miejsca na rekolekcjach, warto więc podać kilka interesujących terminów by zwiększyć szansę wyjazdu.

 

Osoby zaproszone do diakonii rekolekcyjnych dostaną powiadomienia na podany adres e-mail. Jeśli w przyszłości chcemy prowadzić rekolekcje jako animator, musimy być na kilku turnusach wcześniej jako uczestnicy.

 

Każdy animator wyjeżdżający na rekolekcje musi być pełnoletni i posiadać kurs wychowawcy kolonijnego, do czego jest zobligowany mocą obowiązującego prawa.