Kurs kierowników kolonii i obozów

Duszpasterstwo ministrantów, jak co roku, organizuje kurs kierowników kolonii i obozów. Kurs ten odbędzie się w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach w dniu 5 maja 2018 r. w godzinach od 9.00 do 16.30.

 

 

Kurs jest adresowany do księży, katechetów, nauczycieli i diakonów posiadających doświadczenie w pracy opiekuńczo – wychowawczej. (w przypadku diakonów wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę kolonii i obozów). Zapisy do 15 kwietnia 2018 r. telefonicznie: 694510519, (32)2038102 lub na adres poczty elektronicznej: centrum.edukator@gmail.com Koszt od uczestnika – 110,00 zł.