Kurs kierowania ruchem drogowym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, w ramach promocji bezpieczeństwa na drogach, zaprasza służby porządkowe oraz organizatorów pieszych pielgrzymek na szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym. Kurs jest 1-dniowy i odbędzie się w poniedziałek 21 maja br. Początek o godz. 10 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18.

Osoby, które ukończą kurs, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nabywają uprawnienia do kierowania ruchem drogowym i otrzymują stosowne dokumenty. Zainteresowane uczestnictwem w kursie osoby (pełnoletnie) mogą zgłaszać do Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach: podając w piśmie: imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja br.