Weryfikacja kandydatów na animatorów kursu wiosna 2017 – 2018

Kandydatów na animatorów, z kursu wiosna 2017 (część południowa i północna) – po rocznym okresie próby – zapraszamy na weryfikację 5 maja 2018 r. o godz. 11.00 do Parafii MB Piekarskiej (ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice).

Na egzamin kandydaci zobowiązani są dostarczyć:

– uzupełnioną roczną kartę formacyjną (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obowiązkowy jest udział w formacji diecezjalnej – np. rekolekcje wakacyjne lub wielkopostne).

– pozytywną opinię od ks. Proboszcza lub opiekuna z parafii
            – zdjęcie legitymacyjne

Na egzamin obowiązuje materiał ze strony Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej www.dmak.info z działów: Liturgia, Twoje ABC. Należy powtórzyć także treści z wykładów. Na egzamin kandydaci przywożą ze sobą długopis.