Rozgrywki archidiecezjalne i Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”

Od wielu lat odbywają się Mistrzostwa Polski ministrantów, które są organizowane w różnych miastach naszego kraju. Poziom z roku na rok jest coraz wyższy. Najlepsze drużyny z diecezji zaciekle walczą o trofea. W tym roku w Rzeszowie w trzech kategoriach wiekowych walczyło blisko 1200 ministrantów i lektorów z 31 diecezji.

 

Podczas dwóch dni rozgrywek drużyny rywalizowały na początku w kilku grupach. Najlepsze zespoły awansowały do „finału A”, a kolejne do „finału B” i najsłabsze do „finału C”. Pierwszego dnia rozgrywki pokazały, kto ma wyjątkowo mocne drużyny. Mecze drugiego dnia były bardzo wyrównane.

 

 

Gratulujemy drużynom piłkarskim z naszej archidiecezji, które uczestniczyły w XIII Mistrzostwach Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar „KnC”. Na Podkarpaciu reprezentowali nas zwycięscy rozgrywek diecezjalnych: ministranci z parafii NSPJ w Niedobczycach, ministranci z parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim, ministranci z parafii św. Wojciecha w Mikołowie, ministranci z parafii Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej Halembie. Szczególne uznanie i wyróżnienie należy się ministrantom z Bazyliki św. Wojciecha, którzy zdobyli srebro w kategorii „lektor starszy”.

 

 

Mam nadzieję, że wszyscy ministranci Archidiecezji Katowickiej są gotowi do nowego sezonu i przystąpienia do sportowej walki o tytuł najlepszej drużyny ministranckiej w piłce nożnej w Archidiecezji i w Polsce. Po wakacjach przed nami nowe zmagania sportowe. Ci z Was, którzy wiosną tego roku uczestniczyli w finałowym turnieju Mistrzostw w naszej archidiecezji zauważyli, że na boisku zawsze coś się dzieje. Piłka nie zatrzymuje się dłużej w jednym miejscu.

 

 

Oto kilka ważnych informacji, o których powinniście pamiętać biorąc udział w rozgrywkach:
– turniej ministrantów w piłce nożnej składa się z trzech etapów rozgrywek. Odbywają się one najpierw w dekanatach, a potem na szczeblu archidiecezjalnym i ogólnopolskim. Etap dekanalny (organizatorem zazwyczaj jest Dekanalny Duszpasterz Ministrantów wraz z animatorami z dekanatu) należy rozegrać do końca 2018 roku. Etap diecezjalny, w którym biorą udział ministranci reprezentujący parafie, które wywalczyły awans w rozgrywkach dekanalnych, odbywa się w pierwszym kwartale 2019 roku. Etap ogólnopolski odbywa się w dniach 1-2 maja 2019 roku.

 

 

– na każdym etapie turnieju ministrant musi posiadać przy sobie aktualny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem i jest zobowiązany do okazania Organizatorowi aktualnej legitymacji szkolnej.

 

 

– Opiekunowie drużyn zobowiązani są do przedstawienia w formie pisemnej zaświadczenia podpisanego przez księdza opiekuna oraz księdza proboszcza, że wszyscy zawodnicy są czynnymi w parafii ministrantami. Drużyna, która zgłosi zawodników nie będących w czynnej służbie liturgicznej swojej parafii, zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek. Podczas całego dnia trwania rozgrywek konieczna jest obecność osoby dorosłej odpowiedzialnej za grupę. Przy zgłaszaniu drużyny w biurze Turnieju osoba ta jest zobowiązana do podpisania oświadczenia o pełnej odpowiedzialności za swoich podopiecznych. Opiekun jest zobowiązany, aby posiadać zgody od Rodziców ministrantów na udział w turnieju

 

 

– każdy zawodnik uczestniczący w poszczególnych etapach rozgrywek jest zobowiązany do zaznajomienia się z regulaminem oraz musi bezwzględnie się do niego zastosować. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Drużyny są zobowiązane do ubezpieczenia się we własnym zakresie. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Parafia ponosi odpowiedzialność finansową za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, ministrantów i lektorów lub osób towarzyszących. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione w szatni w miejscu rozgrywek.

 

– turniej odbywa się w trzech kategoriach wiekowych. Przyjmując nazewnictwo i zasady wiekowe z Mistrzostw Polski mamy następujące kategorie: Ministrant (roczniki 2007 – 2011), Lektor Młodszy (2003 – 2006), Lektor Starszy (1998 – 2002).

 

– zgłoszenia do etapu diecezjalnego w poszczególnych kategoriach są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2018 roku na adres e-mailowy ministranci@spoko.pl Zgłoszeń dokonują Księża Opiekunowie lub Kapitanowie zwycięskich drużyn. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o powtórzenie zgłoszenia. Aby dokonać ważnego zgłoszenia należy podać: miejscowość i wezwanie parafii z której pochodzi zwycięska drużyna, kategorię wiekową, imię i nazwisko księdza opiekuna i telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko kapitana drużyny oraz e-mail i telefon. Aby zgłoszenie do etapu diecezjalnego zostało przyjęte Dekanalny Duszpasterz Ministrantów lub po uzgodnienie opiekun zwycięskiej drużyny powinien do końca 2018 roku dokonać wpłaty wpisowego na organizacje rozgrywek w archidiecezji.

 

– w rozgrywkach biorą udział tylko i wyłącznie ministranci czynni w służbie liturgicznej przy ołtarzu.
Zapraszamy wszystkich ministrantów i lektorów do udziału w kolejnej edycji rozgrywek. Zapewne nie zabraknie jak zawsze emocji i sportowego ducha walki!

 

Ks. Piotr Kędzior
Koordynator rozgrywek