Spotkanie Diakonii Liturgicznej

Osoby wybierające się na spotkanie Diakonii Liturgicznej w sobotę 6 października proszone są o zgłoszenie swojego udziału na adres: cezariusz.wala@archidiecezjakatowicka.pl  Na spotkanie  zaproszeni są animatorzy i ceremoniarze oraz kandydaci do tej posługi, którzy chcą należeć do Diakonii Liturgicznej oraz jej członkowie.

Zgłoszone osoby, w odpowiedzi otrzymają plan i szczegóły dotyczące spotkania.