Weryfikacja kandydatów na animatorów

Przypominamy kandydatom na animatorów, z kursu jesień 2017 (część południowa i północna) – po rocznym okresie próby – o weryfikacji, która odbędzie się 20 października 2018 r. o godz. 11.00 w Parafii MB Piekarskiej (ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice).

 Na egzamin kandydaci zobowiązani są dostarczyć:

 – uzupełnioną roczną kartę formacyjną (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obowiązkowy jest udział w formacji diecezjalnej – np. rekolekcje wakacyjne lub wielkopostne).

 – pozytywną opinię od ks. Proboszcza lub opiekuna z parafii

– zdjęcie legitymacyjne

 

Na egzamin obowiązuje materiał ze strony Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej www.dmak.info z działów: Liturgia. Należy powtórzyć także treści z wykładów. Na egzamin kandydaci przywożą ze sobą długopis. Tego dnia można również nabyć krzyże animatorskie.