Nowe Legitymacje Ministrantów naszej diecezji.

Na prośbę animatorów i  księży opiekunów udało się przygotować Legitymacje Ministrantów naszej archidiecezji. Są one w wygodnym formacie, mieszczącym się w portfelu.

Legitymacja jest składana na trzy części. Z jednej strony jest lakierowana, a z drugiej przygotowana w taki sposób, by umożliwić bezproblemowe uzupełnienie i wpisywanie danych. Przewidziane zostały miejsca na: zdjęcie, imię i nazwisko, datę urodzenia i podpis posiadacza legitymacji. Ponadto miejsce na podpis księdza proboszcza i podłużną pieczęć parafii potwierdzającą przynależność do służby liturgicznej. Oprócz tego coroczną adnotację dokonywaną przez księdza opiekuna potwierdzającą dalszą obecność w szeregach ministranckich. Dla starszych ministrantów zostało przygotowane dodatkowe miejsce, aby w odpowiednim czasie, potwierdzić posługę animatorską.

Legitymacja jest przygotowana specjalnie dla naszej diecezji i zawiera jej logo, a także modlitwę do św. Tarsycjusza. Przygotowana została odpowiednio wcześniej, by zdążyć przed patronalnym świętem ministrantów. Duszpasterstwo Ministrantów wydało ją razem z Księgarnią św. Jacka. Legitymacja w cenie 90 groszy za sztukę jest dostępna we wszystkich księgarniach św. Jacka oraz u diecezjalnego duszpasterza ministrantów, w parafii Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia. Możliwe jest również wysłanie legitymacji pocztą pod wskazany adres. Należy wtedy napisać zamówienie na adres: cezariusz.wala@archidiecezjakatowicka.pl