Życzenia z okazji święta patronalnego – św. Tarsycjusza

Z okazji święta patronalnego służby liturgicznej, składamy Wam Drodzy Ministranci najserdeczniejsze życzenia: głoszenia Chrystusa całym swoim życiem i stawania w Jego obronie.

Odwagi na miarę św. Tarsycjusza w wyznawaniu wiary w codzienności, tam gdzie przebywacie. Niech gorliwa służba przy ołtarzu będzie pomagała Wam stawać się lepszymi synami, braćmi i kolegami. Niech Wasza pobożność będzie dla innych przykładem, wzorem i zbudowaniem, a Wasi patronowie niech wypraszają potrzebne łaski dla Waszego czasu dojrzewania do jeszcze głębszej miłości Boga i Kościoła.

Z życzeniami i pamięcią w modlitwie: ks. Cezariusz Wala Diecezjalny Duszpasterz Ministrantów wraz z redakcją strony DMAK