Spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy

Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sobotę 2 lutego 2019 r.
o godz. 19.00 do parafii MB Piekarskiej (ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice). Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z rekolekcjami wakacyjnymi, dekanalnymi dniami skupienia, kursami dla animatorów liturgicznych oraz wychowawców i kierowników kolonijnych.

Zostaną również przekazane pytania do VIII Olimpiady Liturgicznej (etap parafialny i dekanalny) oraz podane informacje związane z rozgrywkami archidiecezjalnymi.