VIII Olimpiada Liturgiczna

Serdecznie zapraszamy ministrantów naszej archidiecezji do udziału w VIII Olimpiadzie Liturgicznej. Pytania konkursowe zostały zaczerpnięte z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego i wskazań Episkopatu Polski oraz strony dmak.info dział: Liturgia. W tym roku autorami pytań są ceremoniarze naszej archidiecezji: Paweł Cieleban, Bartłomiej Chlubek, Karol Garbocz, Adam Jagielski, Daniel Kołodziejczyk, Denis Musik, Jakub Niedziela, Karol Skura i Karol Stolarski.

 

Dekanalni Duszpasterze Ministrantów otrzymali pytania do etapów parafialnych i dekanalnych. Kapłani oraz animatorzy, którzy chcą przeprowadzić etap parafialny proszeni są o kontakt z nimi.

 

Etapy Olimpiady

I etap – parafialny

Etap parafialny zostaje przeprowadzony w parafii. Opiekun ministrantów w parafii zgłasza niezwłocznie zwycięzców dekanalnemu duszpasterzowi ministrantów.

II etap – dekanalny

Termin Olimpiady Liturgicznej na poziomie dekanatu wyznacza dekanalny opiekun ministrantów. Zwycięzców ze swojego dekanatu zgłasza do diecezjalnego duszpasterstwa ministrantów najpóźniej do wtorku 30 kwietnia br. na adres: ministranci@spoko.pl

 

III etap – diecezjalny

Olimpiada na poziomie diecezji odbędzie się w WŚSD w Katowicach  w sobotę 8 czerwca 2019 r. o godz. 11.00.

Na etap diecezjalny obowiązuje dodatkowo dokument Episkopatu Polski o Materii Eucharystii ze strony liturgia.katowice.pl

 

Informacje organizacyjne

Z każdego etapu zostaje wyłoniony jeden zwycięzca z każdego poziomu.

I – młodsi – ministranci szkoły podstawowej do VI klasy

II – starsi – ministranci VII, VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum

III – najstarsi – ministranci szkół ponadgimnazjalnych

Trzy osoby z parafii / dekanatu biorą udział w kolejnym etapie konkursu. Wszelkie kwestie sporne rozwiązuje diecezjalny opiekun ministrantów.

 

Nagrody w każdej  kategorii wiekowej na poziomie diecezji:

I miejsce – pokrycie kosztów udziału w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej (możliwość wyboru turnusu) oraz bon o wartości 100 zł. do wykorzystania w Księgarni św. Jacka w Katowicach w dniu etapu diecezjalnego.

II miejsce – pokrycie kosztów udziału w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej (możliwość wyboru turnusu) oraz bon o wartości 75 zł. do wykorzystania w Księgarni św. Jacka w Katowicach w dniu etapu diecezjalnego.

III miejsce – pokrycie 50% kosztów udziału w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej oraz bon o wartości 50 zł. do wykorzystania w Księgarni św. Jacka w Katowicach w dniu etapu diecezjalnego.

Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej – jeśli uzna za stosowne np. przy większej liczbie uczestników – zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.

Serdecznie zapraszamy ministrantów do udziału!