Archidiecezjalny Turniej w Siatkówkę

Serdecznie zapraszamy służbę liturgiczną naszej diecezji do udziału w I Archidiecezjalnym Turnieju w Siatkówkę. Organizatorami rozgrywek są parafia św. Józefa na Załężu we współpracy z Duszpasterstwem Ministrantów Archidiecezji Katowickiej

 

Zgłoszenia do turnieju prosimy nadsyłać do końca kwietnia na adres: piotrdelost19998@gmail.com W rozgrywkach mogą brać udział parafialne drużyny ministrantów (aktualnie służących), złożone z zawodników chodzących maksymalnie do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Najważniejsze informacje z regulaminu:

  1. Nie ma ograniczonej liczby zawodników, ale na boisku musi się znajdywać 6 zawodników
  2. Obowiązuje obuwie zmienne na salę gimnastyczną 
  3. Drużyny mogą być utworzone tylko z ministrantów jednej wspólnoty ministranckiej
  4. Wpisowe wynosi 50 zł.
  5. Konieczna jest akceptacja zasad gry fair play
  6. Po dokonaniu zgłoszenia na zwrotnego e-maila przyjdą dokładniejsze informacje o wpłatach, terminach i miejscach rozgrywek w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, wysłane przez Piotra Delosta