Konkurs memów ministrantów

Serdecznie zapraszamy służbę liturgiczną do udziału w konkursie na memy ministranckie. Tematyka powinna dotyczyć ministrantów lub się do nich bezpośrednio odnosić. Memy nie mogą nikogo obrażać i powinny być wykonane w okresie trwania konkursu.

Czas trwania konkursu: od 19 stycznia do 10 maja 2019 r.

Jury: Ocen memów dokona jury powołane  przez archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów i on też rozstrzyga wszelkie kwestie sporne.

Wysyłanie prac: Prace należy przesyłać w formacje jpg. na adres: cezariusz.wala@archidiecezjakatowicka.pl  Ogłoszenie wyników nastąpi przez stronę DMAK i fanpage Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej.
Należy dołączyć oświadczenie: Oświadczam, że jestem ministrantem w parafii….. w …… Potwierdzam, że pracę wykonałem samodzielnie. Wyrażam zgodę na jej publikację w jakiejkolwiek formie przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej i przekazuję prawa autorskie na rzecz organizatora konkursu. Podpis uczestnika konkursu

Nagrody:
Dla ministrantów tworzących memy przewidziano nagrody w postaci wyjazdów do Energylandii (18 czerwca 2019 r.) lub na Ogólnopolską Pielgrzymkę Ministrantów na Święty Krzyż (8 czerwca 2019 r.)

Serdecznie zapraszamy do udziału!