Rekolekcje wakacyjne ministrantów

W najbliższą niedzielę poprzez naszą stronę rozpoczniemy zapisy na rekolekcje wakacyjne ministrantów. W tym roku planujemy je oprzeć na kultowej książce J. R. R. Tolkiena pt.: „Hobbit”. Opracowaniem konspektów w tym roku formacyjnym zajął się Maciej Wacławik. W Kalnej na VI turnusie przewidziano kurs kantora i psałterzysty, a na II kurs lektorski.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji.

 

PUNKTY REKOLEKCYJNE:
Bielsko Lipnik – Ośrodek Caritas diecezji Bielsko-Żywieckiej, ul. Polna 31
Brenna Leśnica, Leśnica 87
Kalna k. Żywca – Dom przy parafii św. Antoniego, ul. Kościelna 195
Brenna Dom Klerycki „Tabor”, ul. Leśników 36

 

TURNUSY:
I turnus: 23 VI – 1 VII
II turnus: 2 VII – 10 VII
III turnus: 11 VII – 19 VII
IV turnus: 20 VII – 28 VII
V turnus: 29 VII – 6 VIII
VI turnus: 7 VIII – 15 VIII

 

PRZEZNACZENIE:
Bielsko Lipnik – Caritas, turnusy: I, II, III, IV (młodsze klasy SP)
Brenna Leśnica 87, turnusy I, II, III, IV, V (VI, VII klasy SP)
Kalna, turnusy I, II, III, IV, V, VI (po 7 i 8 klasie szk. podst.)
Brenna Ośrodek Klerycki – I, II, III, IV, VI (po 8 klasie, po III Gimnazjum, animatorzy, lektorzy, starsi)

Prosimy Księży Opiekunów, Rodziców oraz Animatorów o zgłaszanie ministrantów zgodnie z wiekiem i przeznaczeniem turnusów. Jest to konieczne dla sprawnego i owocnego prowadzenia poszczególnych rekolekcji.

 

PROWADZĄCY:
Rekolekcje prowadzą księża, diakoni oraz klerycy WŚSD archidiecezji katowickiej, wspomagani przez animatorów parafialnych wspólnot ministranckich.

 

UBEZPIECZENIE:
Uczestnicy rekolekcji, poza ubezpieczeniem szkolnym, objęci są dodatkowym ubezpieczeniem, obowiązującym przez cały okres trwania turnusu rekolekcyjnego.

 

Zapisy
Zapisy odbywają się za pomocą strony internetowej www.dmak.info Koniec zapisów przewidziany jest na 25 maja br. Zgłoszeń na wakacyjne rekolekcje ministranckie dokonują księża opiekunowie wspólnot ministranckich, ewentualnie upoważnieni przez nich animatorzy bądź rodzice. Po terminie istnieje możliwość zapisów bezpośrednio u archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów (ks. Cezariusz Wala tel. kom. 519 318 869).
Osoby zapisujące zobowiązane są wydrukować kartę uczestnika bezpośrednio ze strony zapisów i dostarczyć ją wypełnioną na punkt w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

KOSZTY:
Ofiara za rekolekcje związana z utrzymaniem ośrodków rekolekcyjnych, wyżywieniem i ubezpieczeniem wynosi 430 zł. od osoby. Miejsca zarezerwowane przez Internet należy opłacić do 14 dni, w przeciwnym razie rezerwacja przepada. Ofiary za rekolekcje może przywieźć wybrany kapłan z dekanatu – np. duszpasterz dekanalny ministrantów (np. z kilku parafii zbiorczo) do Parafii MB Piekarskiej w Katowicach, na osiedlu Tysiąclecia lub bezpośrednio do archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów.
Serdecznie zapraszamy do udziału!