Intencje Diakonii Modlitwy na marzec

W marcu polecajmy Bogu Papieża Franciszka w kolejną rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową. Dziękujmy za czas jego pontyfikatu oraz prośmy dla Ojca Świętego o Boże prowadzenie wśród wielu wyzwań.

 

Módlmy się za alumnów roku trzeciego, którzy przyjmą posługę lektoratu, aby szczególnie odkrywali obecność Pana Boga w Jego słowie.

 

Prośmy za nas samych o dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu i otwarcie serc na Bożą miłość płynącą ze świąt Paschy.