Kurs wychowawców i kierowników kolonii i obozów

Jak co roku zapraszamy do udziału w kursie na wychowawcę lub kierownika kolonii i obozów. Ukończenie kursów umożliwia uzyskanie uprawnień niezbędnych do prowadzenia rekolekcji wakacyjnych, kolonii, zimowisk, obozów stacjonarnych, wędrownych, harcerskich, półkolonii, biwaków lub dłuższych wyjazdów parafialnych w charakterze wychowawców.

Kurs na wychowawcę kolonii i obozów będzie organizowany w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 17 i jest adresowany do lektorów i animatorów ministrantów, animatorek Dzieci Maryi i Ruchu Światło – Życie. Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie.

Zapisy jak najszybciej telefonicznie: 694510519, (32)2038102 lub na adres poczty elektronicznej: centrum.edukator@gmail.com 
koszt od uczestnika – 130,00 zł.

Terminy zajęć
16 marca 2019 r. 9.00 – 16.30
6 kwietnia 2019 r. 9.00 – 16.30
27 kwietnia 2019 r. 9.00 – 16.30

Kurs na kierownika kolonii i obozów odbędzie się w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach w dniu 18 maja 2019 r. od 9.00 do 16.30.

Kurs adresowany jest do księży, katechetów, nauczycieli i diakonów posiadających doświadczenie w pracy opiekuńczo – wychowawczej. (w przypadku diakonów wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę kolonii i obozów)

Zapisy do 27 kwietnia 2019 r. telefonicznie: 694510519, (32)2038102 lub na adres poczty elektronicznej: centrum.edukator@gmail.com 
Koszt od uczestnika – 120,00 zł.