Intencje Diakonii Modlitwy na miesiąc kwiecień

W orędziu na Wielki Post papież Franciszek napisał: „Drodzy bracia i siostry, „Wielki Post” Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1, 12-13; Iz 51, 3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które <<zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych>> (Rz 8, 21).

Dlatego módlmy się wspólnie:

  1. Za ubogich duchowo i materialnie, aby odnaleźli ludzi, którzy zaradzą ich potrzebom.
  2. Za kapłanów, aby wzorem Chrystusa potrafili oddawać swoje życie w duchu miłości (polecajmy szczególnie kapłanów z naszych parafii).
  3. Za wszystkich pełniących służbę przy ołtarzu, abyśmy w liturgicznych znakach potrafili odnaleźć żywego Boga i nieść Jego miłość tam gdzie będziemy.