Turniej w Siatkówkę

Serdecznie zapraszamy służbę liturgiczną naszej diecezji do udziału w archidiecezjalnym turnieju w siatkówkę. Organizatorami rozgrywek będą parafia św. Józefa na Załężu reprezentowana przez ks. Kazimierza Sobola i an. Piotra Delosta we współpracy z Duszpasterstwem Ministrantów Archidiecezji Katowickiej.

Zgłoszenia do turnieju prosimy nadsyłać do 20 maja br. na adres: piotrdelost19998@gmail.com W rozgrywkach mogą brać udział parafialne drużyny ministrantów (aktualnie służących), złożone z zawodników pochodzących najwyżej z rocznika 99 (nie starsi). Tradycyjnie mogą grać młodsi. (nie ma ograniczeń co do ministrantów młodszych).

Najważniejsze informacje z regulaminu:

1. Nie ma ograniczonej liczby zawodników, ale na boisku musi się znajdywać 6 zawodników

2. Obowiązuje obuwie zmienne na salę gimnastyczną

3. Drużyny mogą być utworzone tylko z ministrantów jednej wspólnoty ministranckiej

4. Termin zgłoszeń upływa 20 maja 2019 r.

5. Wpisowe wynosi 100 zł

6. Obowiązuje gra fair play