Diakonia Modlitwy – intencje na miesiąc maj

Dla wszystkich osób pragnących modlić się w ramach Diakonii Modlitwy przedstawiamy intencje modlitewne na miesiąc maj. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny polecajmy Panu Bogu potrzeby Kościoła i świata:

  1. Za społeczność Paryża i całej Francji, aby ich starania związane z odbudową katedry Notre – Dame służyły otwieraniu się na Boga oraz zawierzaniu Mu życia osobistego i społecznego.
  2. Za Arcybiskupa Wiktora Skworca, który w maju obchodzi swoje urodziny, prosząc dla niego o Boże błogosławieństwo.
  3. Za diakonów, którzy przyjmą święcenia prezbiteratu, aby wiernie trwali w powołaniu, które pragną przyjąć.