Finał VIII Olimpiady Liturgicznej – informacje szczegółowe

Finał VIII Olimpiady Liturgicznej odbędzie się w sobotę 25 maja 2019 r. w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 17a.

Na finał obowiązuje znajomość Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego , Wskazań KEP do OWMR, oraz Wskazań KEP dotyczących Materii Eucharystii:
http://liturgia.katowice.pl/images/pliki/dok_episkopat/Wskazania_w_sprawie_materii_Eucharystii1.pdf oraz materiałów z działu Liturgia dmak.info

Przewidywany program:

10:30 – przyjmowanie osób przybywających na Olimpiadę

11:00 – modlitwa i uroczyste rozpoczęcie Olimpiady

11:10 – etap pisemny olimpiady (podział na grupy wiekowe)

ok. 12:00 – poczęstunek, czas na zapoznanie się z odpowiedziami i realizację bonu w Księgarni Świętego Jacka

ok. 13:00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Na finał należy zabrać długopis oraz dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna)

Zwycięzcami mogą być tylko osoby obecne na rozdaniu nagród, w przypadku nieobecności zwycięzców nagrody przepadają.

Przewidziane nagrody w każdej  kategorii wiekowej:

I miejsce – pokrycie kosztów udziału w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej (możliwość wyboru turnusu) oraz bon o wartości 100 zł. do wykorzystania w Księgarni św. Jacka w Katowicach w dniu etapu diecezjalnego.

II miejsce – pokrycie kosztów udziału w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej (możliwość wyboru turnusu) oraz bon o wartości 75 zł. do wykorzystania w Księgarni św. Jacka w Katowicach w dniu etapu diecezjalnego.

III miejsce – pokrycie 50% kosztów udziału w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej oraz bon o wartości 50 zł. do wykorzystania w Księgarni św. Jacka w Katowicach w dniu etapu diecezjalnego.

Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej – jeśli uzna za stosowne – zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.

W tym roku autorami pytań są ceremoniarze naszej archidiecezji: Paweł Cieleban, Bartłomiej Chlubek, Karol Garbocz, Adam Jagielski, Daniel Kołodziejczyk, Denis Musik, Jakub Niedziela, Karol Skura i Karol Stolarski.  Za całość przygotowania Olimpiady odpowiadał ceremoniarz Adam Jagielski.