Intencje do modlitwy na miesiąc czerwiec

Osoby modlące się w intencjach Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej zapraszamy do modlitwy w czerwcu w podanych niżej intencjach:

Za Kościół święty, aby doświadczenia, które przechodzi prowadziły do głębokiej odnowy w Chrystusie.

Za dzieło rekolekcji wakacyjnych DMAK, aby nadal przynosiło błogosławione owoce.

Za ustanowionych pierwszego czerwca kandydatów i animatorów, aby  pogłębiali swoją relację z Bogiem i drugim człowiekiem.