Archidiecezjalny turniej gry w siatkówkę

Serdecznie zapraszamy służbę liturgiczną naszej diecezji do udziału w archidiecezjalnym turnieju w siatkówkę, który odbędzie się 22 czerwca 2019r. W gminnej szkole podstawowej w Bojszowach (adres: ul. Sierpowa 38, Bojszowy) Startujemy o godzinie 10:00 i bardzo prosimy o punktualność. 

Organizatorami rozgrywek będą parafia św. Józefa na Załężu reprezentowana przez ks. Kazimierza Sobola i an. Piotra Delosta we współpracy z Duszpasterstwem Ministrantów Archidiecezji Katowickiej.

Zgłoszenia zostały przedłużone do dnia 11.06.2019, należy je wysyłać na adres: 

piotrdelost19998@gmail.com W rozgrywkach mogą brać udział parafialne drużyny ministrantów (aktualnie służących), złożone z zawodników pochodzących najwyżej z rocznika 99 (nie starsi). 

Najważniejsze informacje z regulaminu:

1. Nie ma ograniczonej liczby zawodników, ale na boisku musi się znajdywać 6 zawodników

2. Obowiązuje obuwie zmienne na salę gimnastyczną

3. Drużyny mogą być utworzone tylko z ministrantów jednej wspólnoty ministranckiej

4. Termin zgłoszeń upływa 11 czerwca 2019 r.

5. Wpisowe wynosi 100 zł

6. Obowiązuje gra fair play

Króluj nam Chryste!