Dekrety księży i ministrancka pielgrzymka

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy ministrantów wraz z ich opiekunami do udziału w powakacyjnej pielgrzymce do katedry Chrystusa Króla w Katowicach, którą zaplanowano na piątek 30 sierpnia br. od godz. 9.00. Do parafii przekazano plakaty z programem pielgrzymki. Prosimy o ich wywieszenie.

Mając na uwadze, że termin pielgrzymki pokrywa się z czasem obejmowania przez Księży wikariuszy nowych parafii – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, ks. Roman Chromy prosi duszpasterzy o odpowiednie przygotowanie udziału ministrantów w pielgrzymce i o towarzyszenie im tego dnia w tym religijnym wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!