Spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów

Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów zapraszamy na spotkanie organizacyjne do parafii św. Jana Sarkandra w Bełku (ul. Kościelna 6, 44-230 Bełk) w sobotę 28 września 2019 r. o godz. 11.30.

Na spotkaniu pragniemy poruszyć kwestie związane z dekanalnymi dniami skupienia, kursami dla animatorów liturgicznych i ceremoniarzy. Ponadto zostaną podane informacje związane z rozgrywkami diecezjalnymi oraz konkursami organizowanymi przez Duszpasterstwo Ministrantów.
W parafiach, gdzie nastąpiła zmiana dekanalnego Duszpasterza Ministrantów, prosimy Księdza Dziekana o wyznaczenie przedstawiciela ze swojego dekanatu i poinformowanie o spotkaniu.