Modlitwy ministrantów przed i po Mszy świętej

Staraniem naszego Duszpasterstwa Ministrantów wydaliśmy drukiem nowe „Modlitwy przed i po Mszy świętej”. Do tej pory w wielu parafiach odmawiamy jedną i tą samą – chociaż bardzo głęboką w treść modlitwę. Któż z ministrantów jej nie zna? „Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego…”

Z powodu częstego odmawiania niejeden ministrant mógł popaść w rutynę i zapomnieć o co tak naprawdę się modli. Dlatego dla większego pożytku duchowego służby liturgicznej i kapłanów celebrujących Najświętszą Ofiarę postanowiliśmy przygotować tą potrzebną pomoc duszpasterską.


Egzemplarze „Modlitw”, które czasami są w naszych zakrystiach nie są wznawiane i najczęściej są już bardzo wysłużone. Nie udało nam się dotrzeć do wydawnictw lub autorów, by prosić o zgodę na wydrukowanie. Tak więc powstały nowe „Modlitwy przed i po Mszy świętej”. Trzeba dodać , że teksty są przygotowane na wszystkie okresy roku liturgicznego. W komplecie znajdziemy ich aż 7. Na: Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc i trzy różne modlitwy na okres zwykły. Wśród modlitw na okres zwykły przygotowano też wspomnianą modlitwę: „Oto za chwilę…”.
Modlitwy zostały starannie wydane przez drukarnię archidiecezjalną w Katowicach. Są dostępne w formacie a-3 i a-4 (w zależności jakim miejscem w zakrystii dysponujemy). Fabrycznie zostały wykonane specjalne wiercenia, by każdy kolejny komplet zawsze pasował do mocowań. Komplet „Modlitw” znajduje się w estetycznej kopercie chroniącej przed zgubieniem czy zabrudzeniami. Troszcząc się o poprawność teologiczną poprosiliśmy Kurię Archidiecezjalną o stosowne pozwolenie na druk. Po sprawdzeniu otrzymaliśmy Imprimatur. Na specjalnie informującej naklejce znajdziemy stosowny zapis: „Za pozwoleniem Władzy Duchownej – VI 2220/19 Katowice, dnia 22 maja 2019 r.” Wraz ze stosownymi podpisami: Wikariusz Generalny bp Marek Szkudło, Kanclerz Kurii Metropolitalnej ks. Jan Smolec oraz Cenzor ks. dr Grzegorz Strzelczyk.
Modlitwy są do nabycia we wszystkich Księgarniach Świętego Jacka lub bezpośrednio u archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów ks. Cezariusza Wali w parafii św. Jana Sarkandra w Bełku.