Rozgrywki ministrantów

 Co za nami?

Sport pomaga nam w duchowym wzrastaniu, ponieważ pobudza do dawania z siebie tego, co najlepsze, w perspektywie osiągnięcia zamierzonego celu. Wychowuje nas do wytrwałości, ofiary i wyrzeczenia.

Dostrzegaliśmy to m.in. w ostatnim sezonie rozgrywek piłkarskich, gdzie  rywalizacja – najpierw u nas na boiskach w Tychach, Radlinie i Piekarach Śląskich podczas finałowych rozgrywek, a potem w Skierniewicach i Sochaczewie na rozgrywkach ogólnopolskich – odbywała się na najwyższym poziomie. Cieszymy się, że podczas rozgrywek staracie się zachować wszelkie zasady kultury i odnosicie się do siebie z szacunkiem, mimo że panuje tu taka sama adrenalina, jak podczas meczów zawodowych piłkarzy.

Ostatni sezon zakończył się dla nas wyśmienicie, albowiem ministranci z parafii św. Wojciecha w Mikołowie zostali w kategorii lektor starszy najlepszą drużyną w Polsce. I choć nie zwyciężyli oni w naszych rozgrywkach archidiecezjalnych, to dzięki „dzikiej karcie” dostali się na rozgrywki ogólnopolskie. A tam już wielu podkreślało wysoki poziom gry w wykonaniu ministrantów z bazyliki mikołowskiej. W skład mistrzowskiej ekipy weszli: kapitan Artur Stachowicz, bramkarz Marcin Topór, Sebastian Glenc, Marcin Holewa, Michał Król, Radosław Nogal, Michał Szafrański i Dominik Słomka, który otrzymał tytuł najlepszego zawodnika całych Mistrzostw w swojej kategorii wiekowej. Cieszymy się, że mamy „złotych” ministrantów wśród nas i serdecznie im gratulujemy.

W XIV Mistrzostwach Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar „KnC” reprezentowali nas także, zajmując dalsze miejsca, ministranci z parafii NSPJ w Rybniku – Niedobczycach, ministranci z Bełku z parafii Św. Jana Sarkandra i ministranci z parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie.

Co przed nami?

Rozpoczynamy nowy rok formacji w naszych parafiach i zarazem nowy czas zmagań sportowych. Uprawianie sportu uczy, aby się nie zniechęcać i wciąż na nowo rozpoczynać walkę o medale. Co roku poziom rozgrywek jest bardzo wysoki. Już na pierwszy rzut oka widać, że prezentujecie bardzo duże umiejętności. Piłka nożna jest odbiciem wspólnotowego życia wiary. W jednym i drugim jest zmaganie, są sukcesy i porażki. Często potrzeba refleksji nad tym, co zmienić w treningu, w grze, w wierze, by były bardziej dojrzałe. Mam nadzieję, że wszyscy ministranci Archidiecezji Katowickiej są gotowi do nowego sezonu i przystąpienia do sportowej walki o tytuł najlepszej drużyny ministranckiej w piłce nożnej w Archidiecezji i w Polsce. Będziemy rywalizować zgodnie ze sportową zasadą fair play.

Informacje, terminy i zasady…

Oto kilka ważnych informacji, o których powinniście pamiętać biorąc udział w rozgrywkach:

– turniej ministrantów w piłce nożnej składa się z trzech etapów rozgrywek. Odbywają się one najpierw w dekanatach, a potem na szczeblu archidiecezjalnym i ogólnopolskim. Etap dekanalny (organizatorem zazwyczaj jest Dekanalny Duszpasterz Ministrantów wraz z animatorami z dekanatu) należy rozegrać do końca 2019 rokuEtap diecezjalny, w którym biorą udział ministranci reprezentujący parafie, które wywalczyły awans w rozgrywkach dekanalnych, odbywa się w pierwszym kwartale 2020 roku. Etap ogólnopolski odbywa się w dniach 1-2 maja 2020 roku.

– na każdym etapie turnieju ministrant musi posiadać przy sobie aktualny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem i jest zobowiązany do okazania Organizatorowi aktualnej legitymacji szkolnej.

– Opiekunowie drużyn zobowiązani są do przedstawienia w formie pisemnej zaświadczenia podpisanego przez księdza opiekuna oraz księdza proboszcza, że wszyscy zawodnicy są czynnymi w parafii ministrantami. Drużyna, która zgłosi zawodników nie będących w czynnej służbie liturgicznej swojej parafii, zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek. Podczas całego dnia trwania rozgrywek konieczna jest obecność osoby dorosłej odpowiedzialnej za grupę. Przy zgłaszaniu drużyny w biurze Turnieju osoba ta jest zobowiązana do podpisania oświadczenia o pełnej odpowiedzialności za swoich podopiecznych. Opiekun jest zobowiązany, aby posiadać zgody od Rodziców ministrantów na udział w turnieju

– każdy zawodnik uczestniczący w poszczególnych etapach rozgrywek jest zobowiązany do zaznajomienia się z regulaminem oraz musi bezwzględnie się do niego zastosować. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Drużyny są zobowiązane do ubezpieczenia się we własnym zakresie. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Parafia ponosi odpowiedzialność finansową za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, ministrantów i lektorów lub osób towarzyszących. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione w szatni w miejscu rozgrywek.

– turniej odbywa się w trzech kategoriach wiekowych. Przyjmując nazewnictwo i zasady wiekowe z Mistrzostw Polski są następujące kategorie: Ministrant (roczniki 2008 – 2012), Lektor Młodszy (2004 – 2007), Lektor Starszy (1999 – 2003).

– zgłoszenia do etapu diecezjalnego w poszczególnych kategoriach są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019 roku na adres e-mailowy ministranci@spoko.pl Zgłoszeń dokonują Księża Opiekunowie lub Kapitanowie zwycięskich drużyn. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o powtórzenie zgłoszenia. Aby dokonać ważnego zgłoszenia należy podać: miejscowość i wezwanie parafii z której pochodzi zwycięska drużyna, kategorię wiekową, imię i nazwisko księdza opiekuna i  telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko kapitana drużyny oraz e-mail i telefon. Aby zgłoszenie do etapu diecezjalnego zostało przyjęte Dekanalny Duszpasterz Ministrantów lub po uzgodnienie opiekun zwycięskiej drużyny powinien nieprzekraczalnym terminie do końca 2019 roku dokonać wpłaty wpisowego na organizacje rozgrywek w archidiecezji.

– w rozgrywkach biorą udział tylko i wyłącznie ministranci czynni w służbie liturgicznej przy ołtarzu.

Zapraszamy wszystkich ministrantów i lektorów do udziału w kolejnej edycji rozgrywek. Zapewne nie zabraknie jak zawsze emocji i sportowego ducha walki!

Ks. Piotr Kędzior – koordynator rozgrywek