RELACJA Z 71. ZEBRANIA DUSZPASTERZY SŁUŻBY LITURGICZNEJ

RELACJA Z 71. ZEBRANIA DUSZPASTERZY SŁUŻBY LITURGICZNEJ

Licheń, 6 – 7 listopada 2019 r.

Na terenie Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu w Domu Pielgrzyma „Arka” zgromadzili się na 71 zebraniu duszpasterze służby liturgicznej. Księża odpowiedzialni za duszpasterstwo ministrantów w poszczególnych diecezjach podejmowali temat problematyki służby liturgicznej w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce. W zebraniu aktywnie uczestniczyli duszpasterze z naszej archidiecezji: ks. Cezariusz Wala i ks. Piotr Kędzior. Obradom przewodniczył arcybiskup Józef Górzyński, przewodniczący podkomisji z ramienia Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Liturgicznej. Był obecny także  biskup Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski

Spotkanie rozpoczął wykład ks. Rafała z Wrocławia, który poruszył tematykę sposobu mówienia do uczestników niedzielnej Eucharystii o posługiwaniu w liturgii. Ważną sprawą jest to, byśmy jako uczniowie Jezusa stali przy ołtarzu, a nie jako konsumenci religijni. Ważne byśmy w liturgii widzieli Jezusa: „abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli”. Posługa ministranta, lektora, animatora, ceremoniarza ma zachwycać wszystkich uczestników liturgii. Każda grupa ministrantów ma być prawdziwą wspólnotą o wzajemnych dobrych więzach. Następnie swój wykład miał dyrektor Wydziału Duszpasterstwa naszej archidiecezji. Ks. Roman Chromy jako członek Komisji Duszpasterstwa Ogólnego KEP zapoznał uczestników z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce, który zacznie obowiązywać od Adwentu. Wiele treści można znaleźć na stronie duszpasterstwo.episkopat.pl Kolejnym prelegentem był ks. Radosław z Koszalina, który ukazywał problematykę służby liturgicznej w katechezie dla dzieci i młodzieży.

Po przerwie na kawę odbyły się jeszcze dwa wykłady. Pierwszy ukazywał jak ważna jest posługa świeckich w liturgii. Ks. Wojciech z Olsztyna przypomniał, że ministranci powinni „ze szczerą pobożnością i dokładnością” wykonywać wszystkie funkcje w liturgii. Potrzeba, byśmy poznawali przepisy liturgiczne, aby liturgia nie była naszą własnością, ale by należała do Chrystusa. Istotne, by odbywały się regularnie zbiórki i aby na nich nie tylko mówić „jak” wykonywać funkcje liturgiczne, ale „dlaczego” np. dlaczego teraz dzwonisz. Podkreślono znaczenie animatorów podczas zbiórek formacyjnych dla ministrantów. Całe wspólnoty ministranckie powinny charakteryzować się miłością do sfery sacrum – umiłować piękno liturgii. Drugi wykład poruszał potrzebę działań, które spowodują, że ministranci nie będą porzucać zaszczytnej funkcji ministranta. Istotą tego, aby pozostać jest przeżycie i doświadczenie czegoś podczas służby przy ołtarzu. Ks. Jakub z Gniezna przypomniał pragnienia małego i dużego człowieka, a tym samym ministrantów różnych stopni: móc wzrastać (wprowadzić w głębsze rozumienie liturgii oraz wprowadzić system stopni i wymagań w formacji), mieć swoje imię (towarzyszyć w poszukiwaniu osobistej relacji z Chrystusem), zadomowić się (grupa ministrancka szansą doświadczenia wspólnoty i wiary we wspólnocie).

Po części wykładowej wszyscy udali się do Bazyliki, aby przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej sprawować Eucharystię w intencji wszystkich ministrantów. Arcybiskup Józef w homilii przypomniał, że liturgia jest wielkim darem dla nas od Jezusa, bo przecież On sam jest zawsze w niej obecny. Maryja, Niewiasta Eucharystii, zawsze prowadzi nas jej ukochania. Na zakończenie Mszy świętej diecezjalni duszpasterze ministrantów odnowili akt zawierzenia członków służby liturgicznej Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Po kolacji duszpasterze spotkali się na wspólnej rozmowie. Każdy podzielił się swoim doświadczeniem posługi wśród ministrantów.

Następny dzień zebrania rozpoczęto w kaplicy Domu Pielgrzyma Eucharystią połączoną z Jutrznią. Biskup Adam przypominał, że każdy nieustannie powinien ponawiać swoje oddanie Jezusowi. Po śniadaniu rozpoczęły się spotkania w grupach, gdzie dyskutowano, jak w nowym roku duszpasterskim ożywić zaangażowanie w służbę liturgiczną.

Doroczne zebranie duszpasterzy służby liturgicznej zakończyły komunikaty. Biskup Adam przedstawił jakie prace obecnie podejmuje Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Ciągle trwają prace nad tłumaczeniem mszału. Należy w parafiach wprowadzać nowe lekcjonarze. Nie powinniśmy posługiwać się starymi księgami, kiedy zostają wydane nowe z aprobatą KEP. Pojawiło się też nowe wydanie Ewangeliarza. Zmieniono obrzędy chrztu dorosłych. Wkrótce pojawi się stosowny dodatek. Na dniach pojawi się nowe wydanie księgi używanej podczas sprawowania obrzędów sakramentu bierzmowania, które np. zmieni przeprowadzane dialogi. Następnie omówiono inne nowości wydawnicze. Przedstawiono wydane pod patronatem Podkomisji Episkopatu Polski ds. Służby Liturgicznej podręczniki programu formacyjnego służby liturgicznej. Nie zabrakło też głosu prezesa Księgarni Świętego Jacka w Katowicach, który m. in. zaproponował duszpasterzom, znane już ministrantom naszej archidiecezji, nowe modlitwy ministranta, wydane przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. Przypomniano też o Mistrzostwach Polski dla ministrantów w piłce halowej i w siatkówce.

Zapewne do wszystkich tematów i treści poruszanych podczas zebrania będziemy wracać w nowym roku duszpasterskim w działaniach podejmowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. Zostaną tez one szczegółowo przedstawione Dekanalnym Duszpasterzom Ministrantów podczas najbliższego spotkania w lutym przyszłego roku.

Ks. Piotr Kędzior