Turniej ks. Ramoli w Tychach

Stowarzyszenie „Aktywne Miasto” zaprasza chętne drużyny do udziału w XIV Turnieju Piłki Nożnej Halowej Im. Ks. Prałata Engelberta Ramoli w Tychach. Rozgrywki odbędą się 15 lutego dla ministrantów młodszych i  22.lutego dla starszych (do 25 roku życia) w Hali MOSiR w Tychach przy ul. Piłsudskiego 20. Zgłoszenia należy kierować na adres: turniej.ks.ramoli@gmail.com

Każda drużyna otrzyma e-mail zwrotny z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia zawierające nazwę parafii i kategorię wiekową, w której drużyna będzie występować przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 roku. Drużyny przyjęte do turnieju otrzymają informację o terminie przeprowadzenia losowania grup, w której może uczestniczyć przedstawiciel każdej parafii. Wpisowe od drużyny wynosi 180 zł, a w przypadku zgłoszenia dwóch drużyn (po jednej w każdej kategorii) wpisowe wynosi 330 zł.

Więcej informacji znajdziemy w załączonym regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!