Intencje Diakoni Modlitwy na miesiąc marzec

W orędziu na tegoroczny Wielki Post, papież Franciszek mówi nam:

Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.

Wznieśmy zatem do Pana Boga nasze modlitwy, pamiętając o potrzebach Kościoła i całego świata:

  1. Módlmy się za nas samych oraz nasze wspólnoty parafialne, aby czas Wielkiego Postu nie został przeżyty bezowocnie, ale pozwolił nam zbliżyć się do Chrystusa i zaufać Jego miłości.
  2. Módlmy się za kierujących światową gospodarką, aby ich działania służyły sprawiedliwemu rozdzielaniu dóbr materialnych.
  3. Módlmy się za alumnów roku trzeciego, aby przyjęta przez nich posługa lektoratu, pozwalała im coraz bardziej otwierać się na obecność Boga w Jego słowie.