Wstrzymane kursy animatora i ceremoniarza

Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej informuje, że ze względu na wzrastające zagrożenie epidemiologiczne oraz w związku z decyzją Rządu o wstrzymaniu zajęć dydaktycznych w szkołach, zostają zawieszone kursy animatora i ceremoniarza. (14 marca – trzecie spotkanie kursu ceremioniarza w WŚSD w Katowicach, 14 marca – drugie spotkanie kursu animatora części katowickiej w Katowicach Bogucicach, 20 – 23 marca – rekolekcje kursu animatora części rybnickiej – południowej w Katowicach Bogucicach).

Ze względu na dynamizm sytuacji, prosimy o sprawdzanie dalszych informacji na stronie dmak.info Prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym.