Quiz liturgiczny

Już w najbliższą sobotę o godz. 19.00 zapraszamy wszystkich ministrantów do udziału w konkursie wielkopostnym. Szczegóły na grafice oraz w regulaminie :-) Do zobaczenia!!! :-)

REGULAMIN QUIZU
1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia QUIZU O WIELKIM POŚCIE (określanego dalej jako „Quiz”).

2. Organizatorem Quizu jest Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej (określane dalej jako „Organizator”).

3. Quiz odbędzie się 28 marca 2020 r. poprzez uczestnictwo w transmisji (na platformie podanej na stronie www.dmak.info ) o godzinie 19:00. Transmisja będzie udostępniona z kilkuminutowym wyprzedzeniem.

4. Uczestnikami Quizu mogą być ministranci należący do Służby Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej.

5. Celem Quizu jest:
● zainteresowanie uczestników tematyką Wielkiego Postu;
● zaproszenie uczestników do pogłębiania swojej wiedzy na temat Wielkiego Postu;
● budzenie wśród uczestników ducha zdrowej rywalizacji;
● aktywne wykorzystanie wolnego czasu.

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest nick składający się z nazwiska i imienia (w tej kolejności, ponieważ ilość liter jest ograniczona). W przeciwnym wypadku nagroda przechodzi na kolejną osobę.

7. Wyniki zostaną podsumowane zaraz po zakończeniu quizu.

8. Zadaniem uczestników Quizu będzie udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania, które zostaną wyświetlone i do których nie będzie możliwości powrotu.

9. Przewiduje się przyznanie i nagrodzenie 3 miejsc. Organizator według uznania może zwiększyć pulę nagród

10. Nagrody zostaną dostarczone pocztą. Organizatorzy odezwą się do zwycięzców w wiadomości prywatnej.

11. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Quizu należy kierować na adres: cezariusz.wala@katowicka.pl lub do redakcji strony www.dmak.info

12. Wszelkie kwestie sporne rozwiązuje diecezjalny duszpasterz ministrantów.