Możliwość spotkań ministrantów w dekanatach

W związku z trwającą nadal pandemią i niemożliwością zorganizowania tegorocznej pielgrzymki ministrantów do katedry Chrystusa Króla w Katowicach w dniu 31 sierpnia br. proponujemy rozwiązanie alternatywne. Rozeznaniu duszpasterzy polecamy możliwość zorganizowania w dekanatach powakacyjnych spotkań ministrantów pod przewodnictwem Księdza Dziekana oraz dekanalnego Duszpasterza Ministrantów. W planowaniu  tego wydarzenia należy uwzględnić sytuację epidemiczną oraz wybrać stosowny czas. Podczas dnia skupienia warto podkreślić specyfikę dekanatu poprzez ukazanie jego wyjątkowych miejsc (np. znajdująca się bazylika, sanktuarium, szczególnej czci obraz itp.)

Dekanalne spotkanie ministrantów powinno składać się z adoracji Najświętszego Sakramentu, okazji do spowiedzi św., Eucharystii sprawowanej przez Księży opiekunów ministranckich wspólnot. W konferencji warto przybliżyć ministrantom postać ks. Jana Machy. W miarę możliwości prosimy o przygotowanie drobnego poczęstunku dla ministrantów przy partycypacji kosztów wszystkich parafii danego dekanatu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z duszpasterstwem ministrantów: 519 318 869.