Weryfikacja osób z kursu wiosna 2019 – 2020

Osoby z kursu wiosna 2019 – 2020, którzy mieli otrzymać krzyże na wiosnę 2020 r. Ze względu na opóźnienie kursu przez pandemię, otrzymają je na  ustanowieniu 31 października br.

Do ustanowienia mogą przystąpić osoby, które – zgodnie z informacjami podawanymi przez Duszpasterstwo Ministrantów – przesłały swoje dokumenty (kartę formacyjną, zdjęcie oraz pozytywną opinię księdza opiekuna lub księdza proboszcza) do weryfikacji – do diecezjalnego duszpasterza ministrantów. Jeżeli ktoś jeszcze z jakichkolwiek przyczyn tego nie zrobił, zobowiązany jest w trybie natychmiastowym przesłać listem priorytetowym w/w dokumenty na adres diecezjalnego duszpasterza ministrantów: Ks. Cezariusz Wala, ul. Kościelna 6, 44-230 Bełk. Ostateczna lista osób dopuszczonych do ustanowienia i przyjęcia krzyży zostanie opublikowana na stronie dmak.info kilka dni przed planowanym terminem ustanowienia.

Wykłady / Dzień Skupienia / Rekolekcje / Ustanowienie – w trosce o zdrowie

Wszystkie w/w spotkania odbywają się w reżimie sanitarnym, dlatego zmieniono miejsce wykładów i rekolekcji. Na spotkania obowiązkowo zabieramy maseczki i własny płyn do dezynfekcji. Pamiętamy również o zachowaniu dystansu społecznego.