Weryfikacja kandydatów na animatorów kursu jesień 2019 – 2020

Kandydatów na animatorów, z kursu jesień 2019 (część południowa i północna) – po rocznym okresie próby – zapraszamy na weryfikację w środę 11 listopada 2020 r. o godz. 16.00  do Parafii św. Jana Sarkandra w Bełku (ul. Kościelna 6, 44-230 Bełk).

Na egzamin kandydaci zobowiązani są dostarczyć:

– pozytywną opinię od księdza proboszcza lub księdza opiekuna z parafii

– zdjęcie legitymacyjne

– pisemną informację o podjętych działaniach w swojej parafii jako kandydata na animatora oraz motywację dlaczego chcę nim zostać?

– uzupełnioną roczną kartę formacyjną. Karta powinna zawierać podpisy zarówno z działań parafialnych, dekanalnych jak i formacji diecezjalnej. Ze względu na czas pandemii udział w formacji diecezjalnej mógł być utrudniony, dlatego honorowana jest pomoc w dekanalnych dniach wspólnoty (pytać o to księży z dekanatów). Ponadto można przygotować dwa autorskie konspekty zbiórek. Tematyka może dotyczyć duchowości ministranta, liturgii lub szeroko pojętej tematyki LSO. Zbiórkę należy przeprowadzić w swojej parafii i poprosić księdza opiekuna o podpis na konspektach poświadczający ich przeprowadzenie.

Na egzamin obowiązuje materiał ze strony Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej www.dmak.info z działów: Liturgia, Twoje ABC. Należy powtórzyć także treści z wykładów. Na egzamin kandydaci przywożą ze sobą długopis.

Po egzaminie można nabyć krzyże dla animatorów lub maseczki ochronne do udziału w liturgii.