IX Olimpiada Liturgiczna Ministrantów

Serdecznie zapraszamy ministrantów naszej archidiecezji do udziału w IX Olimpiadzie Liturgicznej. Niestety ze względu na panującą pandemię nie udało się jej przeprowadzić w ubiegłym roku szkolnym. Zatem w tegorocznej odsłonie obowiązują pytania przekazane w ubiegłym roku.

Etapy Olimpiady:

Dekanalni Duszpasterze Ministrantów proszeni są o przekazanie pytań do etapów parafialnych księżom w dekanacie.

I etap – parafialny

Etap parafialny zostaje przeprowadzony w parafii. Opiekun ministrantów w parafii zgłasza zwycięzców dekanalnemu duszpasterzowi ministrantów.


II etap – dekanalny

Termin Olimpiady Liturgicznej na poziomie dekanatu wyznacza dekanalny opiekun ministrantów. Zwycięzców ze swojego dekanatu zgłasza do diecezjalnego duszpasterstwa ministrantów najpóźniej do środy 31 marca 2021 r. na adres: ministranci@spoko.pl


III etap – diecezjalny

Olimpiada na poziomie diecezji odbędzie się w maju lub czerwcu w Katowicach. Dokładana data zostanie podana w styczniowym Informatorze ministrantów

Na etap diecezjalny dla kategorii starsi i najstarsi obowiązuje dodatkowo część II (Eucharystia, Tajemnica celebrowana) adhortacji papieża Benedykta XVI Sacramentum Caritatis (punkty: 34-69).

Informacje organizacyjne

Z każdego etapu zostaje wyłoniony jeden zwycięzca z każdego poziomu.

I – młodsi – ministranci szkoły podstawowej do VI klasy

II – starsi – ministranci VII, VIII klasy szkoły podstawowej

III – najstarsi – ministranci szkół ponadpodstawowych

Trzy osoby (najpierw z każdej parafii, potem każdego dekanatu) biorą udział w kolejnym etapie konkursu. Wszelkie kwestie sporne rozwiązuje diecezjalny duszpasterz ministrantów.

Nagrody w każdej  kategorii wiekowej:

I miejsce – Całodniowy wyjazd do Energylandii oraz bon o wartości 100 zł. do wykorzystania w Księgarni św. Jacka w Katowicach w dniu etapu diecezjalnego.

II miejsce – Całodniowy wyjazd do Energylandii

III miejsce – Nagrody książkowe i upominki.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Arcybiskup Wiktor Skworc, który jest przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Pytania konkursowe zostały zaczerpnięte z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego i wskazań Episkopatu Polski oraz strony dmak.info dział: Liturgia. A w etapie diecezjalnym dla kategorii „starsi” i „najstarsi” obowiązuje dodatkowo część II adhortacji papieża Benedykta XVI Sacramentum Caritatis.

Autorami pytań są ceremoniarze naszej archidiecezji: Daniel Kołodziejczyk, Bartłomiej Chlubek, Krzysztof Waniek, Karol Stolarski, Kamil Kuna, Adam Jagielski.

Serdecznie zapraszamy ministrantów do udziału!