Najważniejsze informacje o rekolekcjach dla kandydatów na animatorów

Zbliża się czas rekolekcji dla kandydatów na animatorów (część południowa i północna), którzy byli przyjęci do grona kandydatów w czerwcu 2021 r. w Kochłowicach. Rekolekcje są dokończeniem kursu animatora i odbywają się w Domu Rekolekcyjnym Tabor, w Brennej (ul. Leśników 38, 43-438). Zakwaterowanie w piątek od godz. 16.30 do 18.00. O godz. 18.00 kolacja. Dokładny program zostanie podany na miejscu. Zakończenie rekolekcji przewidywane jest obiadem w niedzielę ok. godz. 13.00.

 Na rekolekcje prosimy zabrać ze sobą:
– obuwie zmienne (laczki) i odpowiednie ubrania

– karty kwalifikacyjne

– przybory do higieny osobistej
– koniecznie strój liturgiczny (alba z czerwonym pasem)
– odświętny ubiór na niedzielę
– Pismo Święte, różaniec
– brewiarz – jeśli posiadasz
– dary stołu (słodycze, soki na wspólny stół)
– jeśli grasz na jakimś instrumencie to zabierz go z sobą!

Nie zabieramy ze sobą śpiworów.

Na rekolekcjach zostaną podane najważniejsze informacje związane z ustanowieniem nowych animatorów. Osoby, które nie dokonały płatności za kurs, alby lub pasy, proszone są o uczynienie tego na rekolekcjach.

W celu przygotowania odpowiedniej liczby miejsc prosimy kandydatów o wysłanie informacji zawierającej: imię i nazwisko kandydata na animatora, parafię pochodzenia i numer telefonu na adres: ministranci@spoko.pl Będzie to potwierdzenie udziału w rekolekcjach.

Serdecznie zapraszamy do udziału!